Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE, drugi filar) jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości mogą być wypłacane nasze emerytury.
1 Filar - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do którego jest przekazywana składka emerytalna, zapisywana na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Składka ta jest waloryzowana w stosunku do inflacji i wzrostu płac.

2 Filar - Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), tworzone i zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Podstawową funkcją PTE jest pomnażanie wpływających do OFE składek i gromadzeniu ich na koncie klienta by w wieku emerytalnym wypłacić zgromadzone środki klientowi. OFE inwestują w akcję więc są obłożono ryzykiem.

3 Filar - dodatkowy, całkowicie dobrowolny system oszczędzania pieniędzy umożliwiający podniesienie wysokości podstawowej emerytury otrzymywanej w przyszłości I i II filaru. Składki do 3 filaru są całkowicie zależne od klienta.
Przystąpienie do OFE jest dobrowolne.
Ustawa mówi, że fundusz emerytalny (OFE) można wybrać od kwiatnia do lipca 2014r.
Zgodnie z ustawą emerytalną można być członkiem tylko jednego OFE. Jednak decyzja o wyborze funduszu nie musi być ostateczna - w każdej chwili można ją zmienić.
Pieniądze w OFE są inwestowane na indywidualne konto, o stanie którego Członek będzie regularnie informowany, Klient nie angażuje swoich oszczędności na ten cel - składki do Funduszu stanowią część środków, które pracodawca wpłaca do ZUS. Środki zgromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu. Fundusze Emerytalne inwestują tylko w akcje dlatego są obarczone ryzykiem.
Tworzy się go z wpłat wnoszonych przez wszystkie działające na polskim rynku otwarte fundusze emerytalne. Funduszem Gwarancyjnym administruje Krajowy Depozyt papierów Wartościowych.

Jak się zapisać

więcej

Jak zmienić OFE

więcejMasz pytania? Napisz do nas.

Imię i Nazwisko:
Telefon:
Treść:

Przegląd prasy

ranking ofe